Ekerö Farmartjänst AB

Stockholms län

Information

Ekerö Farmartjänst AB är ett av många bolag som finns i Ekerö. Det är nämligen den kommunen som Ekerö Farmartjänst AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Ekerö Farmartjänst AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2007-08-09.

Ekerö Farmartjänst AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2007-07-03. Men sedan 2007-08-09 så har Ekerö Farmartjänst AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Ekerö Farmartjänst AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-56030470.

Ekerö arbetar för att bolag som Ekerö Farmartjänst AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Ekerö Farmartjänst AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva entreprenörsverksamhet inom skogbruk, jordbruk och parkskötsel, snöröjning, transporter, uthyrning av skogs- och jordbruksmaskiner, uthyrning av personal, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Ekerö Farmartjänst AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bosrup, Knut Håkan -Lennartsson, Kent Leif -Riverstål, Ingegerd Anita.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Ekerö Farmartjänst AB och det är följande personer, Lennartsson, Kent Leif som är född 1971 och har titeln Extern firmatecknare, Bosrup, Knut Håkan som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Almqvist, Mats Göran som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Brodin, Sven Olov som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Lennartsson, Kjell Arne Göran som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Riverstål, Ingegerd Anita som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Svärdlöf, Johan Niclas som är född 1970 och har titeln Huvudansvarigrevisor, Redlund, Per Andreas som är född 1960 och har titeln Lekmannarevisor.Weslien, Olof Gustav som är född 1951 och har titeln Lekmannarevisor.Wikman Lindblom, Minette Solgerd som är född 1946 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.

Organisationsnummer för Ekerö Farmartjänst AB är 556734-0988.