Mälardalens miljöforskning

Stockholms län

Information

Miljöforskning - mark och vatten, främst Mälaren med tillvinningsområde. Forskningsuppdragen har till syfte att öka kunskaperna om Mälarens tidigare och nutida näringstillstånd. Undersökningar omfattar även omgivande mark- och vattenområden. I verksamheten ingår även vård av ett kulturlandskap med fornminnen från bronsåldern, järnåldern och vikingatiden. Olika betesdjurs direkt och indirekta påveras av yt- och grundvattnens vattenkvalitet ingår i forskningen. Praktiskt miljöarbete förenat med laboratorieanalyser.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Mälardalens miljöforskning vars verksamheterstyp är Enskild firma.

I Ekerö så är Mälardalens miljöforskning en av många verksamheter vars bolagstyp är Enskild firma och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Ekerö arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Ekerö och i Stockholms län. Redan 2000-09-12 så skapades Mälardalens miljöforskning och verksamheten är har F-skattsedel Mälardalens miljöforskning har haft det sedan 2000-11-21.

Mälardalens miljöforskning är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2000-11-21

350109-XXXX är organisationsnummret för verksamheten som finns i Ekerö.

Just nu är Mälardalens miljöforskning och det finns många verksamheter som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Mälardalens miljöforskning så går det att nå dem via telefon på 08-56024424 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Följande personer är på något sätt aktiva inom Mälardalens miljöforskning är Olli, Gull Ingegärd som är född 1935 och har titeln Innehavare av enskild firma, .