Bostadsrättsföreningen Mellangården, Ekerö

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Mellangården, Ekerö är ett av många företag som finns i Ekerö. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Mellangården, Ekerö finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Mellangården, Ekerö som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1990-09-24.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Mellangården, Ekerö så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Ekerö arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Mellangården, Ekerö ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Mellangården, Ekerö. Det finns flera företag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Mellangården, Ekerö är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av -Jidell, Rolf Einar i förening med en av -Eskilsson, Per Håkan -Klang, Bernt Gunnar -Levmo, Bengt Oskar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Mellangården, Ekerö och det är följande personer, Eskilsson, Per Håkan som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Jidell, Rolf Einar som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Klang, Bernt Gunnar som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Levmo, Bengt Oskar som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Deiters, Wilfried Heinz Hermann som är född 1935 och har titeln Suppleant, Stahre, Siri som är född 1930 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Mellangården, Ekerö är 716421-3931.