Bostadsrättsföreningen Björkudden 2

Stockholms län

Information

716416-5826 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Björkudden 2. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Björkudden 2 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Ekerö som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Björkudden 2 finns i.

Bostadsrättsföreningen Björkudden 2 har varit registrerat sedan 1978-09-18 och det finns flera verksamheter i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Björkudden 2 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Björkudden 2 är och det finns flera verksamheter i Ekerö som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Björkudden 2 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Björkudden 2 så kan ni göra det på telefon genom 08-7757263 eller genom brev på följande adress:
Björkuddsv. 92 B, 178 34, Ekerö

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Björkudden 2 och det är Bärlin, Hans Rune som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Lucia Eva Marina som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson Johansson, Eva Kristina V som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Schaeffer, Sten-Olof Olle som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Friberg, Nils Peter som är född 1955 och har titeln Suppleant, Jobs, Lisen Mari som är född 1944 och har titeln Suppleant